Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.42

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng ký TS24 ID, Quên mật khẩu. Thêm cảnh báo khi đăng nhập sai nhiều lần.

2. Thông tin đơn vị: Tối ưu nhập liệu (Tự động xóa khoảng trắng trong Mã đơn vị).

3. Hồ sơ 604: Tối ưu bắt lỗi (Tập tin đính kèm tối đa 5MB).

4. Hồ sơ 603: Cập nhật nghiệp vụ BHXH.

5. Xem XML BHXH: Cập nhật xem tờ khai M01B-HSB.

6. Tra cứu mã sổ BHXH: Tối ưu chức năng tra cứu mã sổ BHXH.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.42.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.