Open navigation

Trình ký ownCloud trên phần mềm iBHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện trình ký Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021) qua ownCloud trên iBHXH.

Nội dung này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo hướng dẫn từ bài viết này.

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cấu hình ký số (http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000144069)

Thiết lập mô hình giải pháp thông minh SafetySigning 

(http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/16000061693)


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn chọn Quản lý NLĐ

2. Chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021)

- Xuất hiện bảng Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Nhập liệu và xuất thành công Chứng từ/ Thư xác nhận thì thực hiện các bước sau:

1. Đánh dấu chọn Chứng từ/ Thư xác nhận cần trình ký

2. Chọn Xử lý chứng từ hoặc Xử lý thư xác nhận

3. Chọn Trình ký ownCloud

- Sau khi trình ký thành công

1. Vào mục Kết xuất BC

2. Chọn HS trên ownCloud

3. Tra cứu danh sách các Hồ sơ/ Tờ khai theo kỳ lập tờ khai (Tháng/năm)

4. Đánh dấu chọn hồ sơ

5. Nhấn Ký trực tiếp để ký hoặc thông qua RemoteSigner

6. Nhấn chọn Cập nhật tình trạng để tải lại tình trạng đúng hiện tại của hồ sơ.

Chức năng ký, ngoài ký trực tiếp trên iBHXH , có thể vào chương trình KySo Desktop để ký chứng từ

- Đồng bộ ownCloud để lấy về chứng từ/ thư xác nhận đã ký

1. Trên thanh trình đơn chọn Quản lý NLĐ

2. Chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021)

- Sau khi xuất thành công Chứng từ /Thư xác nhận

1. Đánh dấu chọn Chứng từ / Thư xác nhận cần trình ký

2. Chọn Xử lý chứng từ hoặc Xử lý thư xác nhận

3. Chọn Đồng bộ ownCloud để lấy về Chứng từ/ Thư xác nhận đã ký từ thư mục DAKY trên ownCloud


Bài viết khác

Cấu hình ký số

Trình ký OneDrive trên phần mềm iBHXH

Duyệt và ký hồ sơ qua ownCloud

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.