Open navigation

Lập và ký biên lai điện tử cho đại lý thu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện lập và ký biên lai điện tử trên ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn sử dụng

I. Đăng nhập ứng dụng:

- Mở ứng dụng SafetySigning trên điện thoại.

- Đăng nhập bằng tài khoản Google Drive.

II. Tạo biên lai điện tử:

- Vào mục iXHD > Chọn tab Biên lai.

- Bấm vào dấu + Tạo biên lai. 

- Nhập liệu thông tin Khách hàng/ Người nộp, chọn mẫu biên lai – hình thức thanh toán. 

- Bấm Thêm sản phẩm và chọn sản phẩm cho khách hàng/ người nộp.

- Chọn Loại thu > bấm Lưu.

- Kiểm tra lại dữ liệu và bấm Lưu để hoàn tất tạo biên lai.

Lưu ý: Sản phẩm được thiết lập từ danh mục sản phẩm trên phần mềm iXHD.

 

III. Ký số biên lai điện tử:

- Tại giao diện ứng dụng, chọn mục Ký số > Đăng nhập tài khoản Google Drive.


- Tại giao diện Ký số, chọn vào tài khoản đăng nhập ban đầu.

- Tại phần Cài đặt chọn lần lượt vào DS ký số Remote SignerDS kết nối Konect24 để kiểm tra đã kết nối chưa.

Lưu ý: Phải mở phần mềm Konect24, RemoteSigner và ghim chữ ký số vào máy trước khi ký trên ứng dụng di động.

- Tại giao diện Ký số > chọn iXHD. 

- Tại tab Chưa ký sẽ thể hiện biên lai điện tử đã lập.

- Chọn Ký ngay RemoteSigner > bấm Đồng ý. 

- Sau khi ký hoàn tất, bấm vào tab Đã ký sẽ thấy biên lai điện tử đã ký.

Lưu ý: Tuỳ theo tình trạng đường truyền internet mà việc ký sẽ nhanh hoặc chậm. 

 

IV. Xem biên lai điện tử:

Sau khi ký hoàn tất, bấm vào file đã ký, chọn biểu tượng mở file để xem lại biên lai.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.