Open navigation

Hướng dẫn tra cứu chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021) trên website

Hướng dẫn sử dụng

I. Cập nhật chứng từ khấu trừ thuế TNCN cũ lên server:

1. Đăng nhập vào phần mềm TaxOnline.

2. Chọn mục Kê khai.

3. Chọn KK trực tiếp hàng tháng/ quý > Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

4. Tại giao diện danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN, tích chọn vào chứng từ Đã ký hoặc Đã gửi email.

5. Chọn Xử lý chứng từ > Cập nhật TT tra cứu online.

Lưu ý:

  • Sau khi chứng từ được ký, hệ thống sẽ tự động đẩy dữ liệu lên server tra cứu.
  • Trường hợp chứng từ đã được ký và đẩy lên server, bạn không thể cập nhật lại thông tin tra cứu. Thay vào đó, người dùng cần hủy chứng từ và tạo chứng từ mới.

II. Tra cứu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Người dùng có thể tra cứu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại địa chỉ: https://tracuu.xuathoadon.vn/pit

- Có 2 phương thức tra cứu: tra cứu theo mã tra cứu và tra cứu theo bộ thông tin

1. Tra cứu cho các chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới:

    Chọn phương thức tra cứu theo mã tra cứu, sau khi chứng từ đã ký, mở file XML lên sao chép lại mã tra cứu và nhập vào web, nhập mã xác nhận, bấm Tra cứu > bấm Chi tiết để xem chứng từ.

2. Tra cứu cho các chứng từ khấu trừ thuế TNCN cũ

-   Chọn tra cứu theo bộ thông tin: Nhập các thông tin sau để xem chứng từ:

  • Mã số thuế của đơn vị nộp thuế
  • Mã số thuế của người lao động
  • Ngày lập chứng từ

-   Nhập mã xác nhận, bấm Tra cứu > bấm Chi tiết để xem chứng từ.

3. Tra cứu đối với chứng từ đã gửi email:

Cách 1: Vào email đã nhận chứng từ, nhấn vào Link tra cứu trực tiếp: (Nhấp chuột tại đây) sẽ xuất hiện đường dẫn trực tiếp để xem chứng từ.

Cách 2: Vào email đã nhận chứng từ, nhấn vào Tìm kiếm, tra cứu các chứng từ khác (Nhấp chuột tại đây), sao chép mã tra cứu. Vào web tra cứu chứng từ nhập mã tra cứu, mã xác nhận, bấm Tra cứu > bấm Chi tiết và xem chứng từ.

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.