Open navigation

Tải xuống & cài đặt phần mềm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tải xuống & cài đặt phần mềm dịch vụ của TS24 vào máy tính để sử dụng trên hệ điều hành Windows;

Đây là hướng dẫn chung thao tác cơ bản thực hiện cho toàn bộ phần mềm dịch vụ của TS24;

Tùy theo nhu cầu sử dụng phần mềm cụ thể, vui lòng tham khảo chi tiết việc thực hiện này theo thông tin được cung cấp dưới đây:

. TaxOnline: kê khai & giao dịch thuế điện tử (xem hướng dẫn)

. iBHXH: kê khai & giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử (xem hướng dẫn)

. iHaiQuan: thông quan điện tử (xem hướng dẫn)

. iXHD: hóa đơn điện tử (xem hướng dẫn)

. ezBooks: kế toán doanh nghiệp (xem hướng dẫn)

. KySo: duyệt, ký số, giao dịch điện tử (xem hướng dẫn)

. RemoteSigner: ký số tự động / điều khiển từ xa trên ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Konect24: kết nối giữa các ứng dụng desktop trên Windows (iXHD, ezBooks, TaxOnline, iBHXH) với các ứng dụng trực tuyến (2ez, SafetySigning / HR24...) (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Trước khi thực hiện cài đặt phần mềm của TS24, cần cài đặt phần mềm hỗ trợ mở rộng:

. .NET Framework 4.5.2 (xem hướng dẫn)

. Visual Studio 2013 (xem hướng dẫn)

Tải tập tin cài đặt về máy tính

1. Truy cập website https:// ts24.com.vn;

2. Vào mục Tải xuống;

3. Chọn Tải xuống tại giao diện giới thiệu phần mềm; nếu xuất hiện cửa sổ thông báo việc tải gói cài đặt, chọn Save / trình duyệt sẽ tự động lưu tập tin cài đặt về máy tính.

Cài đặt phần mềm

Nhấp chọn tập tin đã tải xuống để mở giao diện trình cài đặt;

Thực hiện theo hướng dẫn trong giao diện cửa sổ để hoàn tất việc cài đặt.

Biểu tượng phần mềm sẽ xuất hiện trên màn hình Desktop sau quá trình cài đặt;

Nhấn đúp chuột vào biểu tượng này để khởi động phần mềm & bắt đầu sử dụng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.