Open navigation

Hồ sơ giấy - [215] Thanh toán chi phí cho các cơ sở dạy nghề

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập thủ tục thanh toán chi phí cho các cơ sở dạy nghề trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy > Chi chế độ > Khác > [215] Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề > Chọn kỳ kê khai

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH.

Tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp.

Nhấn Lưu để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.

Thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.