Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số Google Drive: tối ưu chọn hình ảnh cho ký số HS khác.

2. Ký hồ sơ: cập nhật quy trình sau khi ký (Đưa tập tin đã ký khỏi thư mục CHUA KY).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.