Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 02 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Tối ưu giải phóng bộ nhớ sau khi Konect24 kết nối với RemoteSigner.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.