Open navigation

KySo cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu lưu dữ liệu (Đối với trường hợp khai nhiều doanh nghiệp).

2. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

3. Cập nhật tên nhóm Menu.

4. Giao diện: Cập nhật icon dưới thanh trạng thái (Status Bar).

5. Ký hồ sơ khác: Tối ưu Tùy chọn chữ ký.

6. Ký hợp đồng: Tối ưu Tùy chọn chữ ký.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.