Open navigation

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN | 04/NTNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài trong TaxOnline.

. Mẫu 02/NTNN: dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

. Mẫu 04/NTNN: áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế.

Tùy vào nhu cầu thực tế, người dùng tùy chọn nhập liệu tương ứng theo 1 trong 2 mẫu tờ khai vừa nêu trên.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn chọn vào Kê khai

2. Chọn Thuế nhà thầu

 A. Quyết toán thuế nhà thầu ngước ngoài [Ký hiệu mẫu tờ khai] (TT80/2021): trường hợp cần lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về sau

 B. Tờ khai theo thông tư cũ > Quyết toán thuế nhà thầu ngước ngoài [Ký hiệu mẫu tờ khai]: trường hợp cần lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn năm quyết toán, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

1. Thông tin danh sách tờ khai quyết toán đã khởi tạo để nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin đơn vị quyết toán thuế thay cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

3. Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

4. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

. Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính

. Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

. Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

. Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

. Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.