Open navigation

​Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy > Thu > Thủ tục khác > [602] Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, Cấp sổ BHXH > Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn Đồng ý.

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, trường hợp người dùng tự lập hồ sơ chọn loại giấy tờ/biểu mẫu trong mục I – Người tham gia.

Trường hợp đại lý thu/ cơ quan BHXH lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện chọn loại giấy tờ/biểu mẫu trong mục II – Đại lý thu/Cơ quan BHXH (trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH)

Xuất hiện tờ khai để người dùng nhập liệu.

Người dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi

Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXH.

Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.