Open navigation

​Hồ sơ giấy - [601a]Truy thu BHXH, BHYT trường hợp tăng mức đóng BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ truy thu BHXH, BHYT trường hợp tăng mức đóng BHXH trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ giấy > Thu >  Truy thu BHXH, BHYT > [601a] Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết dành để thực hiện truy thu.

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm hoặc nhập từ file mẫu.

Nhấn chọn phím Insert trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím F11 để xóa bớt dòng.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Lưu (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.