Open navigation

Hồ sơ giấy - [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ giấy, chọn Sổ, chọn Cấp lại Sổ BHXH, chọn hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

- Tại phiếu giao nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn .

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH.

 


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.