Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.22

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

1. HS trên Google Drive: Thêm chức năng ký trực tiếp.


Cải tiến

1. Hồ sơ 603: Thêm hiển thị tổng tiền đóng theo HGĐ trên tờ khai D03-TS.

2. Hồ sơ 651c: Tối ưu tập tin XML theo chuẩn BHXH VN.

3. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Đồng bộ chức năng với ứng dụng TaxOnline.

4. Xem XML BHXH: Cập nhật xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.22.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.