Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.32

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 18 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm Thư xác nhận thu nhập.


Cải tiến

1. Hồ sơ 630: Tối ưu lưu hồ sơ đối với trường hợp không đính kèm.

2. Hồ sơ 600: Tối ưu xuất tỷ lệ đóng BHXH.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.32.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.