Open navigation

Quản lý trang trại - Mùa canh tác

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Mùa canh tác thuộc nhóm chức năng Quản lý trang trại.

Quản lý trang trại gồm những tính năng sử dụng sau:

. Đất / Nông trại: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin chi tiết về đất canh tác, nông trại

. Chủ đất: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin chi tiết đối tượng quản lý, sử dụng chính của đất/nông trại

. Mùa canh tác: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin mùa canh tác tuỳ theo nhu cầu thực tế trong việc quản lý nông nghiệp


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết mùa canh tác cần tạo

6. Danh sách thông tin mùa canh tác đã được khởi tạo trong hệ thống

. Các vụ trong mùa: ghi nhận thời gian hoạt động các vụ trong mùa canh tác

. Bệnh trong vụ: ghi nhận thông tin bệnh hoa màu/vật nuôi trong mùa canh tác

. Chi phí khác: ghi nhận thông tin chi phí phát sinh trong mùa canh tác

. Nuôi trồng theo vụ: ghi nhận thông tin vụ nuôi trồng trong mùa canh tác

. Các sự cố trong vụ: ghi nhận thông tin sự cố xảy ra trong vụ của mùa canh tác (hạn hán, úng nước, ngập mặn…)

. Ngân sách theo từng mùa: ghi nhận thông tin, chi phí hỗ trợ trực tiếp cho mùa canh tác (phân bón, thuốc trừ sâu…)


Bài viết khác

  • Bảng điều khiển
  • Quản lý cây trồng
  • Sự cố mùa màng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.