Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.36

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 03 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu chức năng ký PDF.

2. Kết xuất BC: Tối ưu đường dẫn lưu file.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.36.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.