Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. RemoteSigner: Tối ưu cấu hình.

2. Tối ưu kiểm tra cập nhật tự động (30phút/lần).

3. API ezBooks: Cập nhật phiên bản v5.

4. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v2.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.