Open navigation

Lập tờ khai thuế môn bài

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ khai thuế môn bài trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ khai thuế môn bài áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác > Khai báo thuế thu phí, lệ phí > Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)


1.2. Hồ sơ khai thuế môn bài áp dụng năm tính thuế từ 2017 đến 2021:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác > Khai báo thuế thu phí, lệ phí > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) (NĐ139)


1.3. Hồ sơ khai thuế môn bài áp dụng năm tính thuế từ 2016 trở về trước: 

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế môn bài


Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn năm tính thuế, nhấn chọn Đồng ý.


2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.