Open navigation

[ Mẫu cũ ] Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) (NĐ139)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) (NĐ139) áp dụng năm tính thuế từ từ 2017 đến 2021 trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Thủ tục khác

2. Chọn Khai báo thuế thu phí, lệ phí

3. Chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) (NĐ139)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu Tờ khai lệ phí môn bài

1. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Video hướng dẫn  [ Mẫu cũ ] Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) (NĐ139) 

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ke-khai-thue-mon-bai-29?fullscreen=1#


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.