Open navigation

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Kê khai hàng tháng/quý)

 

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Kê khai hàng tháng/quý) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Kê khai > KK trực tiếp hàng tháng/quý > Danh sách tờ khai

Danh sách tờ khai:

  • Tờ khai 01/TTS: Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
  • Tờ khai 01/CNKD: Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh
  • Tờ khai 01/XSBHDC: Áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán hàng đúng giá, doanh nghiệp bảo hiểm
  • Tờ khai 05/KK-TNCN (TT80/2021/TT-BTC): Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.
  • Tờ khai 06/TNCN (TT80/2021/TT-BTC): Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán.
  • Tờ khai 04/CNV-TNCN: Áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng góp vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán trực tiếp với cơ quan thuế.
  • Tờ khai 04/ĐTV-TNCN: Áp dụng đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức,cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Đối với những tờ khai thuế TNCN kê khai theo tháng/quý, người dùng tiến hành nhập liệu trực tiếp vào phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.