Open navigation

Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) (TT80/2021)

1.2. Hồ sơ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)  áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Kê khai > Kê khai > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

Lưu ý:

Đối với mẫu tờ khai GTGT khấu trừ, phụ lục 01-1_GTGT  01-2_GTGT (bảng kê bán ra và mua vào), đã được bãi bỏ theo quy định từ Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, không nộp kèm 2 bảng kê này với tờ khai chính khi thực hiện giao dịch điện tử với Cơ quan Thuế.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.