Open navigation

Lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Thủ tục lần đầu [651a] – Thủ tục thay đổi [651b])

iBHXH - Hồ sơ chính sách


I. Giới thiệu:

    Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phần mềm iBHXH™.

    Thủ tục lần đầu (651a) được thực hiện đối với cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT lần đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ 6 tháng trở lên và kí lại hợp đồng mới.

    Thủ tục thay đổi (651b) được thực hiện đối với cơ sở khám chữa bệnh bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, danh mục dịch vụ, kĩ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có sự thay đổi).

 

II. Yêu cầu chung:

    Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

    Cài đặt phần mềm iBHXH™;

    Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iBHXH™.

    Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hồ sơ; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

    Người lập hồ sơ nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan BHXH, cụ thể:

    Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

    Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 

    Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

    Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

    Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu:

    Vị trí hồ sơ:

    Trên thanh trình đơn, tùy chọn Hồ sơ điện tử > Chính sách BHYT > [651a] Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (lần đầu).     Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm và đính kém file.

    Người dùng thực hiện nhập thông tin đầy đủ vào Mẫu DNHDKCB bên dưới.

 

 

    Thực hiện đính kèm hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Cơ quan BHXH.

 


 2. Hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm:

    Vị trí hồ sơ:

    Trên thanh trình đơn, tùy chọn Hồ sơ điện tử > Chính sách BHYT > [651b] Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (hàng năm). 

 

 

    Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm và đính kém file.

    Người dùng thực hiện nhập thông tin đầy đủ vào Mẫu DNHDKCB bên dưới.

 

 

    Thực hiện đính kèm hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Cơ quan BHXH.


 

IV. Kết xuất báo cáo:

    Trường hợp 1: Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình “Ghi/Lưu (F5)” (1) dữ liệu thành công và không có lỗi phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại “Bạn có muốn kết xuất báo cáo không?” > Nhấn chọn “Có” (2) hoàn thành.


Trường hợp 2: Kết xuất báo cáo thủ công, trên thanh tiêu đề người dùng nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Kết xuất” (2) > Tùy chọn loại hồ sơ cần kết xuất (3) > “Chấp nhận” (4)    Tại giao diện “Danh sách tờ khai BHXH”, người dùng tùy chọn tháng/quý để kết xuất hồ sơ > Nhấn chọn thực hiện 

          

    Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính /kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 


    Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn từ ngày đến ngày đã nộp hồ sơ (3) > “Thực hiện” (4).

    Tra cứu kết quả trả về (5). Để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của BHXH, nhấn chọn vào từng biểu tượng quyển sách phía dưới hồ sơ (6)

 

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.