Open navigation

[651a] - Ký hợp đồng KCB đối với cơ sở KCB ký lần đầu hoặc cở sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phần mềm iBHXH.

Thủ tục lần đầu (651a) được thực hiện đối với cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT lần đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ 6 tháng trở lên và kí lại hợp đồng mới.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử > Thẻ > [651a] Ký hợp đồng KCB đối với cơ sở KCB ký lần đầu hoặc cơ sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng > Chọn kỳ kê khai

Nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm và đính kèm file.

Người dùng thực hiện nhập thông tin đầy đủ vào Mẫu DNHDKCB bên dưới.

Thực hiện đính kèm hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Cơ quan BHXH.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.