Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.2

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022.


Tính năng mới

03/DL-HĐĐT: Thêm mới.


Cải tiến

Chỉnh sửa load thông tin Gói sản phẩm (Đồng bộ cách lấy gói sản phẩm trong bộ ứng dụng TS24pro).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.