Open navigation

iBHXH cập nhật 14.1.3

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 09 tháng 05 năm 2022.


Tính năng mới

Thêm mới

Hồ sơ 600q, 600r: thêm mới theo QĐ08/2022


Cải tiến

Cập nhật phần mềm: Chỉnh sửa bắt buộc khởi động lại phần mềm sau khi cập nhật xong. Kiểm tra phiên bản file tải xuống.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.