Open navigation

KySo cập nhật 14.1.6

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ Thuế: Chỉnh sửa kiểm tra CQT đã đăng ký TVAN.

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa nộp 1 hồ sơ khi có hồ sơ khác chưa đưuọc mở (Trường hợp chọn tất cả tờ khai để ký và nộp). Tối ưu giao diện nút chọn tất cả (Đưa xuống dòng thứ tự cho dể nhìn và thao tác).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.