Open navigation

iBHXH cập nhật 14.2.3

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 29 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

  1. Tờ khai TK1-TS: Cập nhật  tập tin Excel mẫu (Thêm cột Quốc tịch và Dân tộc cho PL HGĐ).
  2. Chức năng tính hưởng BHXH: Tối ưu tính hưởng BHXH 1 lần (Cập nhật hệ số trượt giá. Tính lương bình quân).
  3. Hồ sơ 600: Tối ưu tập tin đính kèm. Tối ưu tỷ lệ đối với người nước ngoài là 8% trên D02-TS.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.