Open navigation

Danh mục Đơn vị tính

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hướng dẫn cách thiết lập danh mục Đơn vị tính trong phần mềm ezBooks.

Danh mục Đơn vị tính hỗ trợ định nghĩa, thiết lập và quản lý thông tin đơn vị tính dùng trong sổ sách kế toán trên phần mềm.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Hàng hoá > Đơn vị tính

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.