Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

1. Tờ khai D01-TS: Thêm nút hướng dẫn. Thêm chức năng Thêm dòng / Xóa dòng.


Cải tiến

1. Hồ sơ 201 giấy: Thay tờ khai C70a-HD thành 01B-HSB.

2. Hồ sơ 603: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

3. Hồ sơ 608: Hỗ trợ đính kèm nhiều tập tin(Tối đa 3 tập tin).

4. Cập nhật gói Edu (Giáo dục).

5. Đăng ký IVAN: Thay đổi thông báo khi đăng ký ngừng IVAN thành công.

6. Giao diện: Tối ưu giao diện chức năng "File mẫu" trên từng Form/Hồ sơ.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.