Open navigation

TS24pro cập nhật 14.2.1

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông báo bắt buộc cập nhật phiên bản 15 (nếu có một ứng dụng trong bộ TS24pro đã sử dụng phiên bản 15).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.