Open navigation

Đơn hàng thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng đơn hàng thanh toán (Quản lý tờ khai thu phí) trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Đơn hàng thanh toán

Vị trí mở chức năng: Nghiệp vụ khác > Đơn hàng thanh toán

Danh sách giao dịch thanh toán

2. Danh sách đơn hàng thanh toán

Vị trí mở chức năng: Nghiệp vụ khác > Danh sách đơn hàng thanh toán

Danh sách giao dịch: hỗ trợ tra cứu thông tin giao dịch thanh toán.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.