Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 05 tháng 01 năm 2023


Tính năng mới

1. Kiểm tra cập nhật: Thêm mới.


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu lưu dữ liệu (Đối với trường hợp khai nhiều doanh nghiệp).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.