Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.21

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 600: Tối ưu thêm mới thông tin NLĐ vào Quản lý NLĐ.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.21.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.