Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 02 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Cập nhật danh sách CKS.

2. Ký hồ sơ: Tối ưu ký hóa đơn từ Máy tính tiền (POS). Tối ưu tập tin hồ sơ đã ký.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.