Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 06 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. iXHD: Tối ưu kết nối xuất hóa đơn từ Máy tính tiền (POS).

2. API ezBooks: Cập nhật phiên bản v6.

3. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v3.

4. API iXHD: Cập nhật phiên bản v2.

5. API RemoteSigner: Cập nhật phiên bản v7.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.