TaxOnline - Nộp thuế điện tửĐể thực hiện ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau:


Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính và khởi động ứng dụng TaxOnline


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24> “Ngưng nộp thuế điện tử”. Kiểm tra lại các thông tin công ty, lưu ý những cột thông tin sau:


(1): Thông tin đã đăng ký: chọn số tài khoản, ngân hàng muốn ngưng nộp thuế điện tử.

(2): Thời điểm ngừng: ngày ngừng dịch vụ phải lớn hơn ngày hiện hành.

(3): Lý do ngừng: ghi rõ lý do muốn ngừng nộp thuế điện tử.


Nhấn chọn “Nộp hồ sơ(4) để thực hiện ký tờ khai ngưng sử dụng dịch vụ. Thực hiện ký nộp xong, vào mục “Nộp thuế điện tử qua TCT” > “Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT(1) để kiểm tra lại tình trạng nộp tờ khai thay đổi, chờ tình trạng báo “Chấp nhận(2).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved