TaxOnline - Thu nhập cá nhânĐể lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ chuyển nhượng/ quả tặng/ trúng thưởng, người dùng thực hiện như sau:

 

Với đối tượng cá nhân kê khai có thu nhập từ chuyển nhượng/ quà tặng/ trúng thưởng > Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” > “KK tự động hàng tháng/lần phát sinh” >  “Đầu tư vốn”, “Chuyển nhượng Chứng khoán”, “Bản quyền, chuyển nhượng quyền thương mại” và “Trúng thưởng”.

 

 

Ví dụ chọn lập tờ khai “Đầu tư vốn”  > Tùy chọn kỳ kê khai cần làm và nhấn “Đồng ý”.

 

 

Chọn đúng tháng cần kê khai (1) và nhập liệu theo một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng

 

 

Cách 2: Sử dụng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng 

 

 

Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved