TaxOnline - Tiêu thụ đặc biệt - Bảo vệ môi trườngĐể lập tờ khai Phí bảo vệ môi trường (01/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Bảo vệ môi trường” (2) > “Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý” (5). 

Kiểm tra và tùy chọn cơ quan Thuế quản lý của đơn vị > Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 1 trong 2 cách sau:

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng.


 

Khởi tạo file mẫu, nhập số liệu vào file mẫu đã lưu về máy tính và thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.(1): Tuỳ chọn khởi tạo file mẫu lưu về máy tính để nhập số liệu.

(2): Tuỳ chọn để nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(3): Tuỳ chọn cách nạp file mẫu và chỉ đường dẫn đến vị trí lưu file mẫu trên máy tính.

(4): Vùng thông tin thể hiện số liệu sau khi đã thực hiện nạp file mẫu.

Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu nội dung sau khi hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị cảnh báo lỗi thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved