TaxOnline - Thủy điện - Dầu khíI. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Hình thức nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở chức năng:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Thuế dầu khí;

Nhấn chọn Thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN-DK);

Tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý.

 

 

2. Hình thức nhập liệu:

Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn Thêm phụ lục (F8);

Tùy chọn phụ lục cần kê khai;

Nhấn chọn Đồng ý.

 

 

Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên phần mềm.

 

 

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. 

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.

 

 


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); 

Tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu lịch sử giao dịch

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch;

Tùy chọn ngày nộp báo cáo;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả;

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột Mô tả giao dịch;

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved