TaxOnline - Thủy điện - Dầu khíĐể lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” > “Thuế dầu khí” > “Thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN-DK)”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (1) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai (2) > Nhấn “Đồng ý” (3).Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên phần mềm.Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved