TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượuI. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo mất tem rượu trong phần mềm  TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Hình thức nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở chức năng:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn QLHĐ;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Tem rượu;

Nhấn chọn tờ khai Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03);

Chọn kỳ tính thuế, nhấn chọn Đồng ý.

 

 


Chọn Thêm mới bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu

 

 

2. Hình thức nhập liệu:

Có 2 cách nhập liệu:

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềmNhập liệu bằng file mẫu:

Tải file mẫu excel về bằng cách bấm chọn File mẫu

Chọn đường dẫn lưu file;

Đặt tên file và bấm chọn Save để lưu file.

 

 

Sau khi tải về, file mẫu excel sẽ tự khởi động giao diện để người dùng nhập liệu;

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu;

Khi sao chép và dán dữ liệu thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu.

 

 

Khi đã hoàn tất nhập liệu vào file mẫu, bấm lưu và đóng file mẫu excel.

Tiến hành nạp dữ liệu từ file mẫu vào phần mềm.

 

 

Nhấn Lưu (F5) để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.

 

 


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); 

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); 

Tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).

 

 

4. Tra cứu lịch sử giao dịch:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch;

Tùy chọn ngày nộp báo cáo;

Nhấn chọn Hiển thị kết quả;

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột Mô tả giao dịch;

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved