Đăng ký & Gia hạn dịch vụ - Chứng thư số SAFE-CA 


Để kích hoạt mới chứng thư số, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

 

Bước 2: Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để kích hoạt chứng thư số (Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình).

 

Lưu ý:

Đối với USB Token V2 (Màu trắng), chương trình quản lý SAFE-CA sẽ tự động mở khi cắm USB Token vào máy tính.

Trường hợp chưa cài đặt chương trình quản lý chứng thư số SAFE-CA Token Manager, Quý khách vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

Bước 3: Chọn "Chứng thư số" (1) > "Đăng ký chứng thư" (2) > "Nhập mã PIN" (3) > "Chấp nhận" (4).


 

Bước 4: Nhập "Mã kích hoạt" (1) > "Chấp nhận" (2).Lưu ý: Kiểm tra email liên hệ để lấy mã kích hoạt.Kiểm tra lại thông tin --> Nhấn "Chấp nhận".Nhấn "Xác nhận" khi thông tin chứng thư số đã chính xác.Nhấn "OK" khi nạp chứng thư số thành công.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved