TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong phần mềm TaxOnline™.

Đối tượng doanh nghiệp thuộc trường hợp cần phải lập và nộp tờ khai này, căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nội dung xử lý chuyển tiếp:

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Kết xuất báo cáo

Tra cứu lịch sử giao dịch

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn QLHĐ;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Hóa đơn điện tử;

Nhấn chọn tờ khai Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT);

Chọn kỳ tính thuế, nhấn chọn Đồng ý.2. Hình thức nhập liệu:

Thực hiện theo 1 trong 2 cách nhập liệu:

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện tờ khai trong phần mềm.


 

Cách 2: Lưu File mẫu (Excel) được cung cấp sẵn trên giao diện tờ khai về máy tính để nhập liệu, nạp File mẫu này vào lại phần mềm.


 

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.

 

3. Kết xuất báo cáo:

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kết xuất BC;

Xuất hiện thanh công cụ, chọn loại báo cáo;

Nhấn chọn Tính;

Xuất hiện bảng danh sách tờ khai, chọn Năm tính thuế của tờ khai;

Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung);

Nhấn chọn Kết xuất để xuất ra tờ khai.


 

Chờ phần mềm tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký nộp tờ khai giao dịch điện tử với Cơ quan Thuế.

 

 

(A): Kiểm tra nội dung chi tiết của tờ khai | đánh dấu chọn tờ khai cần ký nộp;

(B): Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM

(C): Tuỳ chọn phương thức ký số tờ khai, chứng thư số sử dụng để ký.

 

4. Kiểm tra kết quả nộp tờ khai:

Trên thanh trình đơn, chọn vào mục Kết xuất BC;

Nhấn chọn Lịch sử giao dịch để kiểm tra kết quả nộp tờ khai thuế