Open navigation

Thiết lập hệ thống

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn thiết lập một số thông tin cơ bản như vị trí lưu hóa đơn, số lượng hiển thị phần thập phân, kết nối dữ liệu, hình thức sử dụng thiết bị chữ ký số… trước khi bắt đầu tạo mẫu hóa đơn để sử dụng trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tham số hệ thống

Vị trí mở chức năng: Hệ thống > Thiết lập hệ thống > Tham số hệ thống

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

1.1. Thông tin chung

Thiết lập mở rộng [A]: hỗ trợ cấu hình thêm thông tin trường dữ liệu hiển thị trên hóa đơn điện tử cho những đơn vị có hoạt động đặc thù (y tế, hàng không, xuất nhập khẩu….).

Số lẻ sau phần thập phân [B]: hỗ trợ thiết lập thêm phần số thập phân cho trường dữ liệu thể hiện trên hóa đơn điện tử như số lượng, đơn giá, thành tiền…

Trình ký hẹn giờ hàng ngày [C]: hỗ trợ thiết lập tự động thời gian thực hiện ký hóa đơn điện tử trong phần mềm; lưu trữ trực tuyến thông tin hóa đơn điện tử qua dịch vụ lưu trữ đám mây của TS24 (sử dụng DB Cloud24), kết nối cơ sở dữ liệu bán hàng của đơn vị với phần mềm iXHD (kết nối CSDL bán hàng).

Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng đơn vị, có thể thiết lập mở rộng những nội dung này hoặc để mặc định theo thiết lập có sẵn ban đầu trong phần mềm.

1.2. Cấu hình ký số

Cấu hình Trình ký từ xa [A], [B]: hỗ trợ cấu hình kết nối giữa máy tính của người sử dụng thiết bị chữ ký số với máy tính của người lập hóa đơn để thực hiện ký số hóa đơn cần xuất (có thể tham khảo chi tiết cách thực hiện từ hướng dẫn Trình ký từ xa cho iXHD tại đây)

Thông số kết nối HSM [C]: hỗ trợ cấu hình kết nối thiết bị chữ ký số HSM để ký số hóa đơn điện tử.

2. Tùy chỉnh gửi Email/SMS

Vị trí mở chức năng: Hệ thống > Thiết lập hệ thống > Tùy chỉnh gửi Email / SMS

2.1. Email server

Hỗ trợ thiết lập một số thông tin cho việc gửi tự động email báo hóa đơn đã xuất đến người mua hàng.

(1) Hỗ trợ thiết lập thông tin nhận phản hồi, nội dung này thị mặc định trên email

(2) Tùy chọn gửi email mặc định theo hệ thống TS24 / cấu hình tham số kết nối đến email server riêng của đơn vị để gửi email thông báo cho người mua hàng

(3) Thanh nút chức năng hỗ trợ thực hiện nhập liệu 

2.2. SMS

Hỗ trợ cấu hình kết nối đến hệ thống tổng đài nhắn tin của đơn vị, thực hiện thông báo thông tin xuất hóa đơn cho người mua hàng qua tin nhắn điện thoại.


Bài viết liên quan

Cài đặt thiết bị chữ ký số

Trình ký từ xa – iXHD

Thiết lập dữ liệu mở rộng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.