Open navigation

Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập danh mục Chi nhánh, Điểm bán hàng trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Chuẩn bị:

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iXHD.

I. Thiết lập Chi nhánh/ Điểm bán hàng

 1. Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Danh mục. 
 2. Chọn Chi nhánh/ Điểm bán hàng.

- Nút chức năng hỗ trợ thao tác: 

 • File mẫu: hỗ trợ tạo tập tin mẫu nhập liệu danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng
 • Nạp dữ liệu: nạp thông tin từ tập tin mẫu vào phần mềm
 • Xuất Excel: xuất danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng trong phần mềm lưu về máy tính
 • Thêm (F4): tạo mới thông tin danh mục hàng hóa
 • Xóa (F3): xóa thông tin đã nhập liệu
 • Sửa (F2): điều chỉnh thông tin đã nhập liệu
 • Ghi (F5): lưu thông tin đã nhập liệu
 • Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa
 • Đóng (F12): đóng bảng tính năng

- Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm.

 1. Nút Thêm (F4): Thêm mới thông tin nhập liệu
 2. Nhập liệu thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng
 3. Quyền sử dụng hoá đơn: Tùy chọn cấp quyền sử dụng mẫu hóa đơn đã phát hành
 4. File mẫu/ Nạp dữ liệu: Tùy chọn file mẫu hoặc nạp dữ liệu
 5. Nút Ghi (F5): Lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

- Tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, nạp file mẫu này vào phần mềm.

- Khi thực hiện nhập liệu theo hình thức file mẫu, lưu ý không thực hiện định dạng nội dung trong file mẫu này, chỉ nhập liệu thô hoặc sao chép và dán giá trị vào file mẫu.

II. Phân quyền

 1. Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Danh mục. 
 2. Chọn Phân quyền.

- Nhập liệu:

 1. Nút chức năng Thêm, Sửa, Ghi, Phục hồi, Đóng: nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu
 2. Dấu + tại ô (3): Tùy chọn thêm dòng nhập liệu

Video hướng dẫn "Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thiet-lap-danh-muc-tien-te-thanh-toan-thue-suat-229?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Cài đặt thiết bị chữ ký số

Cài đặt phần mềm iXHD

Thiết lập danh mục hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.