Open navigation

Hồ sơ giấy - [621] Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ giấy, chọn Sổ, chọn Cấp lại sổ BHXH, chọn hồ sơ [621] Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc.

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện  chọn biểu mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản / người) và các chứng từ kèm theo, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu TK1-TS nhấn chọn vào đây để nhập thông tin khai báo.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai TK1-TS lưu ý một số cột thông tin sau:

  1. Cột Họ và tên: nhập họ tên đầy đủ của người lao động.
  2. Cột Số định danh: số sổ BHXH giữ lại sau khi gộp sổ của người lao động.
  3. Cột Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy): nhập thông tin ngày tháng năm sinh của người lao động.
  4. Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): nhập số chứng minh thư (thẻ căn cước công dân), hộ chiếu của người lao động.
  5. Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu: nhập thông tin gộp sổ BHXH cũ (số sổ) gộp vào sổ BHXH mới (số sổ) của người lao động.

Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn . 

- Tiếp tục in file excel ra giấy để nộp cho CQ BHXH.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.