Open navigation

Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ SổThực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Cấp lại sổ BHXH” (3) > “[621] Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc” (4) > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu.
Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện  chọn biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)” và các chứng từ kèm theo (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu “TK1-TS” (2), nhấn chọn vào đây để nhập thông tin khai báo.Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.


Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.


(2): Vùng nhập liệu.


Nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng lưu và đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai “TK1-TS” lưu ý một số cột thông tin sau:


(1): Cột “Họ và tên”: nhập họ tên đầy đủ của người lao động.

(2): Cột “Số định danh”: số sổ BHXH giữ lại sau khi gộp sổ của người lao động.

(3): Cột “Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy)”: nhập thông tin ngày tháng năm sinh của người lao động.

(4): Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): nhập số chứng minh thư (thẻ căn cước công dân), hộ chiếu của người lao động.

(5): Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”: nhập thông tin gộp sổ BHXH cũ (số sổ) gộp vào sổ BHXH mới (số sổ) của người lao động.


Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.