Open navigation

Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ


Để thực hiện hồ sơ [623] Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH,BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Thủ tục khác” (3) > “[623] Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH,BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH (4) > Tùy chọn kỳ kê khai (5)
Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm “Lưu” để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.Thực hiện chức năng gọi bưu điện.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserve

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.