Open navigation

KySo cập nhật 14.1.8

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

LSGD: Chỉnh sửa chuyển đổi LSGD.

Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa hiển thị CKS trên file PDF (Đối với khổ giấy letter nằm ngang)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.