Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.5

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 13 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới

01/VTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

04/NCCNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

Bổ sung 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML PL 01-1/KHBS.

Bổ sung 06/TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML PL 01-1/KHBS.

03/GTGT (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML báo cáo.

Cập nhật địa bàn hành chính đối với tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.