Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 08 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

-- /--


Cải tiến

1. Kết xuất BC: tối ưu giao diện.

2. Tối ưu cập nhật CSDL theo TS24 ID.

3. Bỏ nút Nơi lưu dữ liệu.

4. Phân quyền: cập nhật giao diện.

5. LSGD BHXH: tối ưu lấy quá trình xử lý hồ sơ từ cơ quan BHXH.

6. Hồ sơ 600: tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

7. Hồ sơ 630: tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu. Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ.

8. Bỏ các DLL không sử dụng.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.