TaxOnline - Ký nộp, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện trình ký hồ sơ thuế điện tử qua Email / Cloud24 trong TaxOnline™ để có thể ký nộp hồ sơ trong phần mềm KySo™.


    Trình ký hồ sơ thuế điện tử là quá trình người lập hồ sơ thuế (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ khai thuế hoàn chỉnh và gửi file cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (giao dịch điện tử) đến cơ quan Thuế.


    Lưu ý: trường hợp người dùng là người thực hiện lập hồ sơ khai thuế, đồng thời cũng là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

    Để thực hiện trình ký tờ khai cho người giữ chữ ký số để ký nộp tờ khai qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


    Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất báo cáo(1), tuỳ chọn kỳ lập hồ sơ (2), nhấn chọn “Tính(3).


    Xuất hiện bảng danh sách hồ sơ thuế, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2) > nhấn chọn “Kết xuất(3).
    Xuất hiện danh sách hồ sơ đã tổng hợp hoàn chỉnh, thực hiện trình kỳ theo nội dung hình hướng dẫn.    (A): Tuỳ chọn xem nội dung chi tiết hồ sơ trước khi trình ký

    (B): Tuỳ chọn hình thức trình ký qua Email/Cloud24

    (C), (D): Bảng hướng dẫn thực hiện trình ký qua Email/Cloud24 


    Tại máy tính người dùng đang giữ thiết bị chữ ký số, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng KySo™ trong bộ sản phẩm TS24pro., trên thanh tiêu đề chọn vào mục TaxOnline (1) > Mở file dữ liệu ký số TaxOnline (*.tds) (2).


Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071624147/original/L5xifZ-8yXzQtCoF8ZLWTfaQnWlAvofhIg.png?1626333036


    Tại giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file trình ký:    Tuỳ chọn file lưu dưới máy, trong trường hợp người làm thực hiện trình ký qua email.


Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071624154/original/ltBwg1TgXC-svyyyEcI5kuNU9m164F-fpA.png?1626333037


    Hoặc chọn file được trình ký qua Cloud24, trong trường hợp người làm đã gởi trình ký qua Cloud24.


Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16071624156/original/AScU7ebgP743APe-2y1fS9IbEQNl9bbing.png?1626333037


    Gắn thiết bị USB Token vào máy tính (1) > đánh dấu chọn tờ khai cần ký (2) > Chọn "Ký số" để thực hiện ký và nộp tờ khai qua mạng (3).

 

Description: https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16073607486/original/kdj6tFUrEk5TTEWMy7uGhqntxMDdmRAcDw.png?1630054906Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved