Open navigation

Sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức

iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức trong phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hướng dẫn nhập liệu

 

1. Vị trí mở tờ khai

Vào phần mềm iHaiQuan™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Tờ khai XNK;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Tìm tờ khai xuất nhập khẩu;

 

 

Nhấn chọn Tờ khai nhập khẩu;

Nhấn Hiển thị tất cả;

Nhấn Tìm;

Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDD.

 


 Thực hiện nghiệp vụ 
Khai lấy thông tin sửa (IDD).

 

 

(1): Nhấn tab Khai lấy thông tin sửa (IDD).

(2): Nhấn nút Khai lấy thông tin sửa (IDD).

(3): Chọn Chữ ký số của đơn vị và nhấn Ký.

(4): Nhập Mã pin chữ ký số của đơn vị và nhấn Đăng nhập.

(5): Xem cửa sổ Thông báo từ Hải Quan và trả về Số TK, chờ hộp thoại xuất hiện dòng chữ END_OF_MESSAGE và nhấn Đóng.

Sửa chỉ tiêu và khai chính thức sửa (IDE)

Đơn vị sửa những chỉ tiêu cần sửa trên tờ khai, sau khi sửa xong nhấn chọn Lưu và thực hiện khai báo lại nghiệp vụ IDA/IDA01.

 

 

Sau khi khai báo nghiệp vụ IDA/IDA01, đơn vị muốn khai sửa chính thức tờ khai thì nhấn Khai chính thức sửa IDE:

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.